You, the petitioner
There is news!
Foto petitie

Vergoed alle spraakcomputers; iedereen een stem

13,592 signatures

Als je niet kunt lopen krijg je een rolstoel, als je niet kunt spreken krijg je een communicatiehulpmiddel. Zo zou het moeten zijn. Maar steeds vaker worden deze hulpmiddelen (spraakcomputers) niet vergoed. Dit leidt tot discriminatie en uitsluiting van mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken.

Meer informatie over en persoonlijke gevolgen van het niet vergoeden van communicatiehulpmiddelen en een korte film wat ondersteunde communicatie kan betekenen.

Petition

We

Niet of nauwelijks sprekenden en/of personen uit hun netwerk, zorg- en onderwijsmedewerkers

 

observe

  • dat spraakcomputers die bestaan uit een combinatie van soft- en hardware steeds vaker worden afgewezen voor vergoeding.
  • dat verzekeraars en zorgkantoren onethische en onrealistische voorwaarden stellen of slechts deels vergoeden.
  • dat dit niet of nauwelijks sprekenden beperkt in hun communicatie, ontwikkeling en het meedoen in de maatschappij.
  • dat dit in strijd is met het VN-verdrag. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op toegankelijke communicatie om dat mogelijk te maken.

 

and request

verzekeraars en zorgkantoren vanaf nu de best passende communicatiehulpmiddelen te vergoeden voor hun clienten. In het geval van spraakcomputers gaat het hier om een combinatie tussen hard- en software. Onvoorwaardelijke toegang tot communicatie moet worden hersteld.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
zorgverzekeraars 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-14 
Lead petitioner:
Maartje ten Hooven - Radstaake 
Organisation:
ISAAC-NF chair Netherlands/Flanders 

History

Signatures

Updates

Petitie aanbieding naar de Tweede Kamer

Dinsdag 24 januari om 13.30 bieden wij onze petitie aan de Tweede Kamercommissie van het ministerie van VWS. Inzet is volledige vergoeding van spraakcomputers voor iedereen die dat nodig heeft!.

2023-01-19

Overhandiging aan kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer via de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal op 17 of 24 januari 2023 zijn, in de Statenpassage van de Tweede Kamer

Bron: Tweedekamer.nl.

2022-12-26

RTL Nieuws

Inmiddels heeft ook het RTL Nieuws een item gemaakt over spraakcomputers. Het item begint op 11.58..

2022-10-31